Ми в соц. мережах

 

ЗМІСТ РОБОТИ ПРОФГРУПОРГА

1. Для керівництва роботою профспілкової групи обирається профспілковий груповий організатор (профгрупорг). Звіт та вибори профгрупорга проводяться на загальних зборах членів профспілки на рівні академічної групи.

2. Для допомоги профгрупоргу профгрупа може обирати з свого складу відкритим голосуванням заступників профгрупорга за різними напрямками діяльності, які ведуть свою роботу під керівництвом профгрупорга. Кількість профспілкових активістів групи, які обираються для допомоги профгрупоргу, визначається з урахуванням конкретних умов роботи профгрупи та їх практичної необхідності.

3. Профгрупорг за допомогою профспілкових активістів залучає до активної участі в навчальній, громадській діяльності членів профгрупи та проводить наступну роботу:

  • роз'яснює студентам цілі та завдання профспілки, права, обов'язки та переваги членів профспілки, інформує про зміни, доповнення в законодавчо-нормативних документах стосовно студентських проблем;
  • слідкує за постановкою на профспілковий облік членів профспілки, збирає профспілкові внески по відомостях з членів профспілки, які не отримують стипендії або навчаються за контрактом, передає їх голові профбюро факультету;
  • разом із старостою групи слідкує за нормами навчального навантаження;
  • веде облік студентів пільгових категорій (сироти, напівсироти, інваліди, чорнобильці, малозабезпечені, студенти, що мають дітей віком до 3 років), а також матеріального становища членів профспілки групи, допомагає в офрмленні документів на отримання матеріальної допомоги;
  • вирішує питання щодо клопотання з надання путівок на оздоровлення, відпочинок, путівок до санаторію-профілакторію;
  • організує виховну, культурно-освітню та спортивну роботу серед членів профспілки групи.

4. Профгрупорг проводить свою роботу під керівництвом  голови профбюро факультету.

5. Запитання та пропозиції, висунуті на загальних зборах групи, які не можуть бути вирішені, вносяться профгрупоргом до профбюро факультету для вживання  необхідних заходів.